Take a fresh look at your lifestyle.

Tắt tính năng copy/paste qua Remote Desktop Windows

0 91

Việc Copy/pass thông qua giao diện Remote Desktop Protocol (RDP) rất tiện lợi trong việc helpdesk và setup hệ thống. Tuy nhiên tùy theo yêu cầu trong một số trường hợp cần Tắt tính năng copy/paste qua Remote Desktop, ví dụ như: Nếu server windows của bạn quản trị cần tuân thủ chính sách bảo mật cao như PCI DSS, yêu cầu các máy chủ Windows phải tắt chức năng cho phép copy/paste thông qua “clipboard redirection” đối với Remote Desktop Session. Điều này giúp kẻ xấu không thể copy nội dung ngoài vào trong máy chủ Windows Server qua RDP.

Hướng dẫn Tắt tính năng copy/paste qua Remote Desktop

Bước 1: mở Registry Editor với quyền hạn Administrator: Run > gpedit.msc

Tắt tính năng copy/paste qua Remote Desktop

Có thể bạn quan tâm:

Bước 2: Chuyển đến: “Computer Configuration” > “Administrative Templates” > “Windows Components” > “Remote Desktop Services” > “Remote Desktop Session Hosts” > “Device and Resource Redirection” > “Do not allow clipboard redirection

Do not allow clipboard redirection

Bước 3: Enable tính năng không cho phép sử dụng clipboard để copy/paste trên Remote Desktop.

Do not allow clipboard redirection

Bước 4:  Update policy thực thi: Run > Gpupdate /force

Bây giờ khi user log off à đăng nhập vào lại (log on) thì sẽ bị tắt khả năng copy/paste qua Remote Desktop

Đơn giản phải không nào.

Chúc bạn thành công

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ luôn được bảo mật.