Take a fresh look at your lifestyle.

Windows

Sử dụng tổ hợp phím Alt Tab trong TeamViewer

TeamViewer cung cấp một cách đơn giản, an toàn để kết nối với máy tính từ xa. Trong khi hầu hết các chức năng hoạt động liền mạch, một số tổ hợp phím, chẳng hạn như nhấn Alt Tab trong Teamviewer để thay đổi cửa sổ, yêu cầu thiết lập tùy…