Take a fresh look at your lifestyle.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

Khi chia sẻ tài nguyên trên window như máy in, dữ liệu cho các máy tính chạy hệ điều hành window khác bạn có thể gặp lỗi The specified server cannot perform the requested operation. Sau đây mình xin hướng dẫn các sửa lỗi này trên hệ điều hành window 7.

0 1.840

Các bước Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation” trên window 7:

– vào start -> Run -> gõ regedit -> enter.

Backup lại registry để dự phòng.

Có thể bạn quan tâm:

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache  thay đổi giá trị registry key bằng 1.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size  sửa giá trị registry key bằng 3.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Vào start->run nhập services.msc. tìm và restart lại dịch vụ server.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Truy cập lại tài nguyên share trên window 7 để kiểm tra.

Mình đã thực hiện những bước trên để fix lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”. Các bạn thử xem nhé!

Chúc các bạn thành công!

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ luôn được bảo mật.