Take a fresh look at your lifestyle.

BitTorrent hoạt động như thế nào?

BitTorrent chiếm 12% tổng lưu lượng internet ở Bắc Mỹ và 36% ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Nó nổi tiếng đến nỗi mà Hệ thống cảnh báo bản quyền (Copyright Alert System) cũng đã để mắt đến. Vậy BitTorrent hoạt động như thế nào mà nó…