Take a fresh look at your lifestyle.

Sửa lỗi We couldn’t connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method

We couldn't connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method. Please check the IMAP/SMTP server encryption method and try again.

0 929

Bạn nào sử dụng Outlook 2019 gặp lỗi “Chúng tôi không thể kết nối với máy chủ IMAP / SMTP bằng phương thức mã hóa được chỉ định…” We couldn't connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method. Please check the IMAP/SMTP server encryption method and try again.

Lỗi khi Send/Receive
Lỗi khi Send/Receive
Lỗi khi Add Email
Lỗi khi Add Email

Đây là cách sửa lỗi nhé

Bước 1: Mở regedit

Nhấn tổ hợp phím Windows + R và nhập regedit

Bước 2: Sửa giá trị Enabled về 0 trong vị trí:

KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Client

Tận hưởng thành quá nhé.

Chúc bạn thành công, nếu có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé.

5/5 (có 3 bình chọn)

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ luôn được bảo mật.