Thủ thuật máy tính
Website vungoctuan.vn là một trang blog chia sẻ các bài viết, bài hướng dẫn liên quan đến các kiến thức chuyên môn về Công nghệ thông tin.

Cách sửa lỗi Multiple connections to a server or shared

0 2.622

Bài viết này hướng dẫn cách sửa lỗi Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.” Đây là lỗi khi kết nối máy tính vào server.

Cách thực hiện sửa lỗi Multiple connections to a server or shared resource by the same user

  1. Ấn Window+R nhập cmd
  2. Tiếp tục nhập:
    net use /delete \\servername\foldername
    (với servername\foldername là tên folder mà bạn muốn xóa pass.)
Multiple connections to a server or shared
Multiple connections to a server or shared

Sử dụng dòng lệnh net use * /delete nếu bạn muốn xóa hết truy cập cho tất cả thư mục

5/5 (có 173 bình chọn)
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ luôn được bảo mật.