Hack Random.ord để quay số ra kết quả theo ý muốn

5161
Hack Random
Hack Random

Hack Random.ord để quay số với random.org ra kết quả theo ý muốn. Random.org là website dùng để lấy ra những con số ngẫu nhiên với min, max bạn tự đặt. Nó thường được sử dụng cho các event, giải thưởng trên facebook hoặc các website, diễn đàn để tìm người may mắn có con số trùng với kết quả trên random.org. Vậy làm sao quay số ra những con số theo ý mình, làm sao để hack Random

Cách gian lận random

Có bao giờ bạn nghĩ các con số này bị gian lận không, với một kết quả được định trước ?, câu trả lời là có thể đó, và bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật này.

Cách gian lận random
Cách gian lận random

Hình trên là giao diện của website Random.org, Trong phần True Random Number Generator bạn điền giá trị Min (bắt đầu), Max (kết thúc) và click Generate để lấy 1 con số ngẫu nhiên trong khoảng Min, Max.

Hướng dẫn Hack Random

Ấn F12 ( hoặc tổ hợp phím: Firefox: Ctrl+Shift+K, Chrome: Ctrl+Shift+J) chọn tab Console như hình dưới.

Hack Random
Hack Random

Đầu tiên hãy chọn con số Min, Max của bạn, sau đó chọn tab Console như hình trên và dán đoạn code sau:

(function() {    if (location.href !== 'https://www.random.org/') {     var checkHost = confirm("Bookmarklet không hoạt động trên trang này.nBạn có muốn mở Random.Org?");     if (checkHost) location.href = "https://www.random.org/";     return;   }    var setResult = prompt('Vui lòng nhập một dãy số, cách nhau bằng dấu chấm phẩy:', '07;11;02;25;77;17');   if (setResult === null || setResult.trim() === '') return;   setResult = setResult.split(';');     var total = setResult.length,     count = 0,     iframe = document.getElementById('homepage-generator').getElementsByTagName('IFRAME')[0],     iframeDocument = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document,     generator = iframeDocument.getElementById('true-random-integer-generator-button'),     result = iframeDocument.getElementById('true-random-integer-generator-result'),     min,     max,     loadEffect,      randomNumber = function(x, y) {       return Math.floor((Math.random() * (y + 1 - x)) + x);     };     generator.removeAttribute('onclick');   generator.onclick = function() {      min = parseInt(iframeDocument.getElementById('true-random-integer-generator-min').value, 10);     max = parseInt(iframeDocument.getElementById('true-random-integer-generator-max').value, 10);     if (min >= max) {       max = ++min;       iframeDocument.getElementById('true-random-integer-generator-max').value = max;       result.innerHTML = randomNumber(min, max);       return;     }      result.innerHTML = '<img src="/util/cp/images/ajax-loader.gif" alt="Loading..." />';      clearTimeout(loadEffect);     loadEffect = setTimeout(function() {       result.innerHTML = (count < total) ? setResult[count] : randomNumber(min, max);       count++;     }, ((Math.floor(Math.random() * 5) + 3) * 100));    };  })();

Hãy thay đổi các con số trong mảng setResult thành những con số bạn muốn, như trên hình là mình để mặc định là 07;11;02;25;77;17 mỗi lần click Generate thì các con số trong mảng sẽ lần lượt xuất hiện.
Hãy ấn F12 lần nữa để tắt thanh console, và tận hưởng thành quả.

- Tài trợ -

Lưu ý: không dùng vào mục đích xấu

Chúc các bạn thành công


- Tài trợ -

2 BÌNH LUẬN

Để lại một câu trả lời